English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Niên giám thống kê 2017
  Báo cáo lao động phi chính thức 2016
  Niên giám thống kê tóm tắt 2017
  Thông tin Thống kê giới tại Việt Nam năm 2016
  Giới thiệu một số sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu năm 2018