English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ (2000-2014)

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Niên giám Thống kê 2016
  Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam - Hội nhập và phát triển 2005-2015
  Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2015
  Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch giai đoạn 2003-2015
  Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2016