English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ 9 tháng đầu năm 2014
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2019
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2016
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2015
  Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu chính thức năm 2015