English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm Việt Nam năm 2011
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
  Kết quả Điều tra thu thập thông tin về hiện trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
  Giới thiệu Ứng dụng "Trẻ em Việt Nam" trên điện thoại thông minh
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2018
  Tư liệu kinh tế-xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương