English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2010 - Các kết quả chủ yếu

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2016
  Hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2005 - 2014
  Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
  Hiệu quả của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2005 - 2014
  Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với các nước thành viên TPP