English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2005 - 2014
  Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
  Hiệu quả của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2005 - 2014
  Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với các nước thành viên TPP
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2015