English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
  Kết quả Điều tra thu thập thông tin về hiện trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
  Giới thiệu Ứng dụng "Trẻ em Việt Nam" trên điện thoại thông minh
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2018
  Tư liệu kinh tế-xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương