ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
  
Các ấn phẩm đã phát hành 
Niên giám thống kê tóm tắt 2009
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2014
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý III năm 2014
  Niên giám Thống kê 2013
  Hội nhập kinh tế quốc tế qua hiện diện thương mại tại Việt Nam
  Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013 - Các kết quả chủ yếu
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
Từ khoá    Phạm vi     Ngày   Chọn thời gian tìm kiếm
LƯỢT TRUY CẬP THỨ
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 172/GP-TTĐT, cấp ngày 13/08/2010
Trung tâm Tư liệu Thống kê - Tổng Cục Thống kê Việt Nam
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Email: banbientap@gso.gov.vn. Điện thoại: 04.37332997 - 04.38464921