English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Niên giám thống kê 2010

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2016
  Hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2005 - 2014
  Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
  Hiệu quả của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2005 - 2014
  Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với các nước thành viên TPP