English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2017
  Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2019
  Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2016
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016
  Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015