English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  
ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
Thông cáo báo chí 
Niên giám thống kê 2017 (09:00 25/09/2018)
 
 
CÁC THÔNG CÁO KHÁC
  Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam năm 2016 (14/01/2019)
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 2 năm 2018 (13/11/2018)
  Báo cáo điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2018 (13/11/2018)
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2016 (23/10/2018)
  Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (19/10/2018)
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40