English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Cục Thống kê Hưng Yên

 

Địa chỉ: Số 466 đường Nguyễn Văn Linh

Tp. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321.3 863 914- 3 863 641

Email: hungyen@gso.gov.vn

Cục trưởng: Đào Trọng Truyến

Điện thoại: 0321.3 863 643

Phó Cục trưởng: Thế Thị Duyên

Điện thoại: 0321.3 864 394

Phó Cục trưởng: Lê Quý Tuyên

Điện thoại: 0321.3 556 085

Phó Cục trưởng: Đỗ Minh Tâm

Điện thoại: