English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Cục Thống kê Bắc Giang

 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Lựu - TP. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 204.3 823 995-3 854 373

Fax: 204.3 824 695

Email: bacgiang@gso.gov.vn

Cục trưởng: Phạm Bá Dũng

Điện thoại: 204.3 856 661

Phó Cục trưởng: Hà Văn Xuân

Điện thoại: 204.3 854 363

Phó Cục trưởng: Hà Văn Lượng

Điện thoại: 204.3 824 965

Phó Cục trưởng: Đồng Văn Sng

Điện thoại: