English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Cục Thống kê Nghệ An

 

Địa chỉ: Số 5 đường Trường Thi - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 238.3 834 047- 238.3 844 963

Fax: 238.3 590 490

Email: nghean@gso.gov.vn

Cục trưởng: Nguyễn Hữu Vĩnh

Điện thoại: 238.3 590 386

Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Kim Anh

Điện thoại: 238.3 844 593

Phó Cục trưởng: Phan Trường Sơn

Điện thoại: 238.3 592 452