English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Cục Thống kê Hà Tĩnh

 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huy Oánh, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 239.3 858 481- 239.3 856 760

Fax: 239.3 851 421

Email: hatinh@gso.gov.vn

Cục trưởng: Nguyễn Việt Hùng

Điện thoại: 239.3 857 220

Phó Cục trưởng: Trần Thanh Bình

Điện thoại: 239.3 852 927

Phó Cục trưởng: Bùi Ngụ

Điện thoại: 239.3 856 310