English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Cục Thống kê Ninh Thuận

 

Địa chỉ: Đường 16-4 - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 068.3 501 394- 3 822 691

Fax: 068.3 831 899

Email: ninhthuan@gso.gov.vn

Cục trưởng: Nguyễn Văn Phương

Điện thoại: 068.3 523 046

Phó Cục trưởng: Nguyễn Ngọc Minh

Điện thoại: 068.3 328 048

Phó Cục trưởng: Trần Văn Cư

Điện thoại: