English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

 

Địa chỉ: Số 29 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 28.38 244 733- 28 256 484

Fax: 28.38 244 734

Email: tphochiminh@gso.gov.vn

Quyền Cục trưởng: Nguyễn Đức Trí

Điện thoại: 28.38 256 485

Phó Cục trưởng: Trần Minh Tài

Điện thoại: 28.38 291 619

Phó Cục trưởng: Võ Hồng Thái

Điện thoại: 28.38 223 457

Phó Cục trưởng: Võ Thanh Sang

Điện thoại: 28.38 239 745