English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Cục Thống kê Tây Ninh

 

Địa chỉ: Số 228 đại lộ 30/4 - Phường III - TX Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 276.3 824 556- 3 822 324

Fax: 276.3 824 588

Email: tayninh@gso.gov.vn

Cục trưởng: Nguyễn Đình Bửu Quang

Điện thoại: 276.3 821 805

Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Kim Quyên

Điện thoại: 276.3 821 274

Phó Cục trưởng: Cù Sỹ Cương

Điện thoại: 276.3 922 590