English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Cục Thống kê Bắc Ninh

 

Địa chỉ: Số 8 Đường Nguyễn Đặng Đạo - Phường Tiền An - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 222.3 824 308 - 3 822 692

Email: bacninh@gso.gov.vn

Cục trưởng: Vũ Minh Giang

Điện thoại: 222.3 822 690

Phó Cục trưởng: Khổng Văn Thắng

Điện thoại: 222.3 822 691

Phó Cục trưởng: Ngô Văn Tuệ

Điện thoại: 222.3 810 761

Phó Cục trưởng:

Điện thoại: