English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Cục Thống kê Khánh Hoà

 

Địa chỉ: Số 97 Bạch Đằng - TP. Nha Trang  

 Tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: 058.3 527 414- 3 527 408

Fax: 258.3 527 409

Email: khanhhoa@gso.gov.vn

Cục trưởng:

Điện thoại: 258.3 527 406

Phó cục trưởng: Trần Thị Kim Nga

Điện thoại: 258.3 527 415

Phó cục trưởng phụ trách: Lê Thị Trúc Phương

Điện thoại:

Phó cục trưởng: Lê Trung Viên

Điện thoại: