English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Lịch phát hành 
Danh mục các sản phẩm đang phát hành
 

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TÓM TẮT 2011

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm các số liệu kinh tế-xã hội chủ yếu của một số năm. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của một số nước, trong đó có các nước thành viên ASEAN.

q  Liên hệ với: Văn phòng Tổng cục Thống kê

                        6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

                        Điện thoại: 04 – 38464928

                        Fax:      84-4-38438907

 

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2011

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm dày hơn 800 trang, gồm số liệu 13 chuyên mục chủ yếu: (1) Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu; (2) Dân số và Lao động; (3) Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước; (4) Đầu tư; (5) Doanh nghiệp; (6) Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; (7) Công nghiệp; (8) Thương mại và Du lịch; (9) Giá cả ; (10) Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; (11) Giáo dục; (12) Y tế, Văn hóa Thể thao và Mức sống dân cư; (13) Số liệu thống kê nước ngoài.

Mỗi chuyên mục có phần giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu.

q  Liên hệ với: Nhà xuất bản Thống kê

                        98 Thụy Khuê, Hà Nội

                        Điện thoại: 04–22469368

                        Fax:      84-4-32595330

 

 

BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 2012 (6 THÁNG)

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Báo cáo thể hiện thực trạng lao động – việc làm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012, gồm các chỉ tiêu cơ bản về dân số, các chỉ tiêu phản ánh nguồn lao động và tình hình sử dụng thời gian lao động.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Dân số và Lao động

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04-38230100          

Fax: 04-37339287

Địa chỉ E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn

 

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH 2010

 

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Bao gồm các bảng số liệu và báo cáo phân tích sơ bộ phản ảnh mức sống dân cư như: Đặc điểm nhân khẩu học, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thu nhập, chi tiêu, sử dụng dịch vụ y tế, tình trạng việc làm, nhà ở, tài sản, đồ dùng, điện, nước và điều kiện vệ sinh, môi trường. Các kết quả trên được so sánh với các cuộc điều tra mức sống các năm trước.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04-38439871

E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn

 

XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ NĂM 2010

 

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Bao gồm số liệu chi tiết về giá trị XNK hàng hóa, trị giá các mặt hàng chủ yếu XNK theo các danh mục, XNK của Việt Nam với các khối nước và chi tiết XNK của Việt Nam với khoảng 100 nước bạn hàng chủ yếu.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04-38431217

E-mail: ngoaithuong@gso.gov.vn

 

 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ PHI NÔNG NGHIỆP 2009-2011

 

q  Biên soạn bằng tiếng Việt.

q  Nội dung: Toàn bộ kết quả hoạt động của các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp của 63 tỉnh và toàn quốc năm 2009-2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04-38434665

E-mail: noithuong@gso.gov.vn

 

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM VIỆT NAM 2011

 

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Báo cáo là kết quả cuộc điều tra Đánh giá các mục tiêu phụ nữ và trẻ em lần thứ tư. Báo cáo thu thập thông tin chung liên quan đến hộ gia đình, các phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49 và trẻ em dưới 5 tuổi đang sống trong hộ gia đình. Thông tin thu thập được phản ánh tình hình của trẻ em và phụ nữ hiện nay như: tử vong trẻ em, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em, biết chữ, phát triển và bảo vệ trẻ em và các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thái độ quan điểm đối với HIV/AIDS.

q  Liên hệ:     Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04-38439871

E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ GIỚI Ở VIỆT NAM 2000-2010

 

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Cuốn sách đưa ra các thông tin cơ bản nhằm đánh giá sự tiến bộ về bình đẳng giới trong 10 năm qua. Số liệu trong cuốn sách được phân tổ theo giới trong các lĩnh vực như Lãnh đạo, quản lý; Lao động, việc làm; Giáo dục đào tạo, Dân số và sức khỏe; Khoa học, thể thao và văn hóa; Gia đình và Bảo trợ xã hội ở Việt Nam được thu thập từ chế độ báo cáo định kỳ và từ các cuộc điều tra, tổng điều tra từ năm 2000 đến 2010. Một số chỉ tiêu quan trọng trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và trong Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ cũng được biên soạn trong cuốn sách này.

q  Liên hệ:     Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04-38439871

E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn

 

GIỚI VÀ CHUYỂN TIỀN VỀ CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ (Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội)

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu sự khác biệt giới trong khả năng gửi tiền; cách thức quản lý thu nhập và chi tiêu; tiếp cận và sử dụng các kênh quản lý tiền và chuyển tiền tại nơi đến cũng như tìm hiểu vai trò giới trong việc quản lý và sử dụng nguồn tiền chuyển về tại nơi đi, với mục tiêu thúc đẩy tiềm năng nguồn tiền chuyển về trong nội bộ quốc gia, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam và cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ cho những chương trình và chính sách có liên quan.

q  Liên hệ:     Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04-38439871

E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn

 

SỔ TAY THỐNG KÊ GIỚI  

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Sổ tay Thống kê giới là tài liệu hướng dẫn công tác thống kê giới tại Việt Nam, bao gồm các thông tin chi tiết về chuẩn hóa 105 chỉ tiêu thống kê giới được ban hành tại Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 về việc ban hành bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

q  Liên hệ:     Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04-38439871

E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU HIV/AIDS TRONG PHẦN MỀM VietInfo  

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Các chỉ tiêu liên quan đến HIV/AIDS được thu thập và tổng hợp từ 45 cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê và Bộ Y tế thực hiện. Cơ sở dữ liệu này gồm hơn 500 chỉ tiêu được phân tổ theo tỉnh/thành phố, giới tính, nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

q  Liên hệ:     Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04-38439871

E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn

 

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TÓM TẮT 2010

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm các số liệu kinh tế-xã hội chủ yếu của một số năm. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của một số nước, trong đó có các nước thành viên ASEAN.

q  Liên hệ với: Văn phòng Tổng cục Thống kê

                        6B Hoàng Diệu, Hà Nội,

                        Điện thoại: 04 – 38464928

                        Fax:      84-4-38438907

 

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2010

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm dày hơn 800 trang, gồm số liệu 12 chuyên mục chủ yếu: (1) Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu; (2) Dân số và Lao động; (3) Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước; (4) Đầu tư; (5) Doanh nghiệp; (6) Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; (7) Công nghiệp; (8) Thương mại, Giá cả và Du lịch; (9) Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; (10) Giáo dục; (11) Y tế, Văn hóa Thể thao và Mức sống dân cư; (12) Số liệu thống kê nước ngoài.

Mỗi chuyên mục có phần giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu.

q  Liên hệ với: Nhà xuất bản Thống kê

                        86, 98 Thụy Khuê, Hà Nội,

                        Điện thoại: 04 – 22469368

                        Fax:      84-4-32595330

 

ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 01/4/2010:

Các kết quả chủ yếu

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm này mô tả những vấn đề kỹ thuật quan trọng trong cuộc Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 2010; trình bày kết quả mẫu cùng số liệu phân tích chủ yếu và những biểu số liệu cơ bản.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Dân số và Lao động

                        6B Hoàng Diệu, Hà Nội

                        Điện thoại: 04 – 38230100

                        Fax:      84-4-37339287

Địa chỉ E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn

 

DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 2010

q  Biên soạn bằng tiếng Việt.

q  Nội dung: Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam đến ngày 31/12/2010; Quy định chung về nguyên tắc mã hóa các đơn vị hành chính; Danh mục và mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Danh mục và mã số các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Danh mục và mã số các xã, phường, thị trấn.

q  Liên hệ với: Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin

6B Hoàng Diệu, Hà Nội

Điện thoại: 04 37343680           

Địa chỉ E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn

 

DỰ BÁO DÂN SỐ VIỆT NAM 2009-2049

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Dự báo dân số chia theo giới tính và độ tuổi trong tương lai cũng như số liệu về biến động dân số (sinh, chết và di cư) và một số chỉ tiêu nhân khẩu học khác. Ngoài ra, báo cáo kết quả dự báo còn cung cấp một số vấn đề kỹ thuật dự báo dân số.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Dân số và Lao động

                        6B Hoàng Diệu, Hà Nội

                        Điện thoại: 04 – 38230100

                        Fax:      84-4-37339287

Địa chỉ E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn

 

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009:

Cấu trúc tuổi – giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số Việt Nam

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Chuyên khảo này sử dụng số liệu Tổng điều tra dân số năm 1989, 1999 và 2009 nhằm:

-  Mô tả và phân tích tình trạng, xu hướng của cấu trúc tuổi và giới tính của dân số Việt Nam qua ba cuộc Tổng điều tra dân số năm 1989, 1999, và 2009.

-  Mô tả và phân tích tình trạng, xu hướng của cấu trúc hộ gia đình Việt Nam và tình trạng hôn nhân của dân số Việt Nam cũng như mối liên hệ của tình trạng hôn nhân với các yếu tố nhân khẩu học khác.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Dân số và Lao động

                        6B Hoàng Diệu, Hà Nội

                        Điện thoại: 04 – 38230100

                        Fax:      84-4-37339287

Địa chỉ E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn

 

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009:

Di cư và Đô thị hóa ở Việt Nam  – Thực trạng, xu hướng và những khác biệt

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm trình bày những phát hiện từ kết quả phân tích sâu các vấn đề di cư và đô thị hóa ở Việt Nam qua sử dụng các số liệu điều tra mẫu của ba cuộc Tổng điều tra dân số gần đây nhất. Chuyên khảo cũng cố gắng cung cấp một bức tranh chung về di cư và đô thị hóa ở Việt Nam trong hai thập kỷ qua, đồng thời xem xét mối liên kết giữa di cư, đô thị hóa và một số kết quả đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ hay nói rộng hơn là mối liên hệ giữa di cư, đô thị hóa và phát triển.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Dân số và Lao động

                        6B Hoàng Diệu, Hà Nội

                        Điện thoại: 04 – 38230100

                        Fax:      84-4-37339287

Địa chỉ E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn

 

 

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009:

Giáo dục ở Việt Nam  – Phân tích các chỉ số chủ yếu

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Báo cáo chuyên khảo, dựa trên kết quả phân tích số liệu của điều tra mẫu 15% của Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 đã đưa ra một bức tranh khái quát về thực trạng giáo dục ở Việt Nam và mối tương quan giữa giáo dục với biến động dân số và ngược lại.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Dân số và Lao động

                        6B Hoàng Diệu, Hà Nội

                        Điện thoại: 04 – 38230100

                        Fax:      84-4-37339287

Địa chỉ E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn

 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Cuốn sách gồm 2 phần:

a. Phần I: Gồm các văn bản pháp quy quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

b. Phần II: gồm Danh mục và Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

q  Liên hệ với: Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,

Điện thoại: 04 - 37343680        

Địa chỉ E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn

 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp gồm các quy định về đơn vị báo cáo, kỳ báo cáo, nội dung báo cáo, ngày nhận báo cáo và đơn vị nhận báo cáo.

q  Liên hệ với: Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,
Điện thoại: 04-37343680

Địa chỉ E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn

 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ  

q  Biên soạn bằng tiếng Việt.

q  Nội dung: Gồm danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

q  Liên hệ với: Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,
Điện thoại: 04-37343680

Địa chỉ E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn

 

 

XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VIỆT NAM NĂM 2008

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm các thông tin về trị giá xuất nhập khẩu; mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu; trị giá xuất nhập khẩu phân theo khối nước. Ngoài ra còn có thông tin về tổng trị giá và giá trị các mặt hàng xuất nhập khẩu của một số nước bạn hàng chủ yếu của Việt Nam.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,
Điện thoại: 04-38431217

Địa chỉ E-mail: ngoaithuong@gso.gov.vn

 

BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 2009

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm cung cấp các thông tin cơ bản về thị trường lao động nước ta; ảnh hưởng của biến động kinh tế - xã hội đến thị trường lao động. Các thông tin trên được phân theo khu vực thành thị, nông thôn và 6 vùng kinh tế.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Dân số và Lao động

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,

Điện thoại: 04 - 38230100        

Fax: 04 - 37339287

Địa chỉ E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH 2008

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát, đồng thời phân tích mức sống dân cư thông qua số liệu các chỉ tiêu liên quan như: Thu nhập, chi tiêu, việc làm, giáo dục, y tế, nghèo đói và bất bình đẳng. Ngoài ra, ấn phẩm còn có số liệu về thu nhập, chi tiêu, việc làm, giáo dục, y tế, nghèo đói và bất bình đẳng.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,
Điện thoại: 04 37343781

Địa chỉ E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn

 

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH 2008

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Gồm số liệu vi mô của khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008, được sử dụng bằng phần mềm STATA, SPSS.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,
Điện thoại: 04 37343781

Địa chỉ E-mail: xahoimoitruong@gso.gov.vn

 

THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP QUA KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂM 2007-2009

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng doanh nghiệp Việt Nam 3 năm 2007 - 2009 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Những khái niệm và giải thích chung

Phần 2: Một số nét khái quát về thực trạng doanh nghiệp qua 3 năm:2007-2009

Phần 3: Số liệu doanh nghiệp 3 năm 2007-2009.

q  Liên hệ với: Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,
Điện thoại04 38463475 

Địa chỉ E-mail: Congnghiep@gso.gov.vn

 

BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (I/O) VIỆT NAM NĂM 2007

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Cuốn sách gồm 2 phần chính:

Phần I: Khái quát về phương pháp lập bảng I/O ở Việt Nam;

Phần II: Kết quả lập các bảng I/O, gồm: Bảng I/O năm 2007 theo giá sử dụng cuối cùng; Bảng I/O năm 2007 theo giá người sản xuất; Bảng I/O năm 2007 theo giá cơ bản; Bảng hệ số chi phí trung gian trực tiếp năm 2007 theo giá người sản xuất; Ma trận nghịch đảo Leontief.

q  Liên hệ với: Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,
Điện thoại: 04-38463493

Địa chỉ E-mail: bbcuong@gso.gov.vn

 

NHỮNG HỆ SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG TKQG NĂM 2007

q  Biên soạn bằng tiếng Việt.

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm 2 tập:

Tập 1 công bố các tỷ lệ chi phí trung gian trong giá trị sản xuất phân theo 88 ngành kinh tế cấp 2 và theo thành phần kinh tế;

Tập 2 gồm một số chỉ tiêu chủ yếu của hệ thống tài khoản quốc gia chi tiết cho từng thành phần kinh tế và ngành kinh tế cấp 2. Các hệ số trong cuốn sách được biên soạn cho cả nước, 6 vùng kinh tế, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, phân theo 88 ngành kinh tế cấp 2 và theo ba khu vực kinh tế (khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).

q  Liên hệ với: Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia

6B Hoàng Diệu, Hà Nội,
Điện thoại: 04-38463493

Địa chỉ E-mail: bbcuong@gso.gov.vn

 

KHU VỰC KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC Ở HAI THÀNH PHỐ LỚN CỦA VIỆT NAM-

HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Cuốn sách cung cấp thông tin chi tiết về khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như: tỷ trọng trong nền kinh tế; cơ cấu ngành kinh tế; quy mô bình quân một đơn vị kinh tế; các đặc trưng của lực lượng lao động; điều kiện việc làm; năng suất lao động; thu nhập và vốn đầu tư.

q  Liên hệ với: Viện Khoa học Thống kê

54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội,
Điện thoại: 04 38350707

Địa chỉ E-mail: nvdoan@gso.gov.vn

nty@gso.gov.vn

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Danh mục các sản phẩm sẽ phát hành
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện