ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
  
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC THỐNG KÊ
 ĐỀ TÀI KHOA HỌC 
Năm 2005, 2006, 2007,2008 30/06/2008
  Năm 2003 (16/09/2004)
  Năm 2002 (16/09/2004)
  Năm 2001 (16/09/2004)
  Năm 2000 (16/09/2004)
  Năm 1999 (25/09/2004)
  Năm 1998 (25/09/2004)
  Năm 1997 (25/09/2004)
  Năm 1996 (25/09/2004)
  Năm 1995 (25/09/2004)
 THÔNG TIN KHOA HỌC 
Thông tin khoa học thống kê 2009,2010 09/03/2010
  Thông tin khoa học thống kê 2006, 2007, 2008 (30/06/2008)
  Thông tin khoa học thống kê số 4/2006 (29/08/2006)
  Thông tin khoa học thống kê số 3/2006 (29/08/2006)
  Thông tin khoa học thống kê số 2/2006 (27/06/2006)
  Chuyên san 30 năm Viện Khoa học Thống kê (19/05/2006)
  Thông tin khoa học thống kê số 1/2006 (16/05/2006)
  Thông tin khoa học thống kê số 6/2005 (26/01/2006)
  Thông tin khoa học thống kê - Chuyên san Quản lý chất lượng số liệu thống kê 2005 (18/01/2006)
  Thông tin khoa học thống kê số 5/2005 (03/11/2005)
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
Từ khoá    Phạm vi     Ngày   Chọn thời gian tìm kiếm
LƯỢT TRUY CẬP THỨ
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 172/GP-TTĐT, cấp ngày 13/08/2010
Trung tâm Tư liệu Thống kê - Tổng Cục Thống kê Việt Nam
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Email: banbientap@gso.gov.vn. Điện thoại: 04.37332997 - 04.38464921