English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (1995,2002) 
  Kết quả Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
  Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2007
  Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2002
1
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40