English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Doanh nghiệp 
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2000 đến 2009
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2000 đến 2008
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2000 đến 2007
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2002 đến 2005
  Điều tra toàn bộ doanh nghiệp 2001-2003
  Điều tra toàn bộ công nghiệp 30/6/1998
1
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40