English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Hoạt động khoa học thống kê - Thông tin khoa học 
Thông tin khoa học thống kê số 2/2006
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Thông tin khoa học thống kê 2009,2010
  Thông tin khoa học thống kê 2006, 2007, 2008
  Thông tin khoa học thống kê số 4/2006
  Thông tin khoa học thống kê số 3/2006
  Chuyên san 30 năm Viện Khoa học Thống kê
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40