English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  
ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
Hoạt động khoa học thống kê - Thông tin khoa học 
Thông tin khoa học thống kê - Chuyên san Quản lý chất lượng số liệu thống kê 2005
Một số kinh nghiệm về quản lý chất lượng số liệu thống kê tại cơ quan Thống kê Quốc gia Úc
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Thông tin khoa học thống kê 2009,2010
  Thông tin khoa học thống kê 2006, 2007, 2008
  Thông tin khoa học thống kê số 4/2006
  Thông tin khoa học thống kê số 3/2006
  Thông tin khoa học thống kê số 2/2006
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40