English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Công nghệ thông tin 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Theo Luật Ngân sách hiện hành, hằng năm Tổng cục Thống kê phải bảo vệ dự toán ngân sách của toàn ngành (cho năm sau), giao chỉ tiêu kế hoạch chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, tổng hợp và báo cáo quyết toán quý, năm với Bộ Tài chính,... Vì khối lượng công việc lớn nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, tài sản có ý nghĩa quan trọng. Ngoài việc đảm bảo tính kịp thời, thống nhất ứng dụng CNTT còn giúp cho người quản lý có quy trình và nắm bắt các số liệu về tài chính, tài sản của các đơn vị trong ngành một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Chính phủ, quản lý theo ngành dọc từ trung ương đến huyện, với biên chế toàn ngành trên 5.000 cán bộ CNV, với 72 đơn vị trực thuộc (gồm Văn phòng Tổng cục; 64 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 7 đơn vị sự nghiệp), hàng năm ngành Thống kê được nhà nước giao chỉ tiêu chi ngân sách khoảng từ 150 đến hơn 200 tỷ đồng (phụ thuộc vào kế hoạch công tác hàng năm). Chính vậy công tác quản lý tài chính, tài sản của toàn ngành là hết sức quan trọng, một trong những khâu quan trọng nhất trong công tác quản lý tài chính, tài sản là đội ngũ những cán bộ làm công tác kế toán phải ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên:

- Đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán của ngành Thống kê trình độ chuyên môn chưa thật sự đồng đều, có một số đơn vị do được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo đơn vị nên công tác kế toán và con người làm công tác kế toán tài chính có thể coi như đạt yêu cầu của công tác quản lý; cũng có đơn vị, vì chưa coi trọng công tác này dẫn đến tình trạng gần như thả nổi công tác quản lý tài chính và kế toán dẫn đến sự trì trệ và không đạt yêu cầu.

- Đa số các đơn vị trong ngành Thống kê chỉ bố trí 01 cán bộ phụ trách công tác kế toán và 01 cán bộ làm thủ quỹ (63 Cục Thống kê, Viện KHTK, Trung tâm tư liệu TK), chỉ có một số đơn vị là có tổ chức thành phòng kế toán riêng biệt (Trường Cao đẳng Thống kê, Trường THTK, TT tin học Thống kê, TT tin học Đà Nẵng, TT tin học Tp Hồ Chí Minh).

- Để nâng cao chất lượng, công tác quản lý tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tác quản lý tài chính và tài sản. Theo số liệu thống kê về tình hình trang bị máy móc, các đợn vị đều đã bố trí cho cán bộ phụ trách công tác (hoặc phòng kế toán) ít nhất một máy tính, có đơn vị từ 02 đến 03 máy. Từ năm 2003, theo chủ trương của Tổng cục đã có khoảng 40 đơn vị đã trang bị phần mềm kế toán chuyên nghiệp (phần mềm kế toán MISA) để phục vụ cho công tác kế toán, mặc dù vậy mức độ ứng dụng và sử dụng phần mềm này còn rất hạn chế, chỉ có khoảng 20 đơn vị sử dụng thành thạo và bước đầu đã có tác dụng tốt đến công tác, các đơn vị còn lại mới chỉ dừng ở mức độ làm quen với phần mềm là chính, chưa thật sự quan tâm và dành thời gian tìm hiểu kỹ để sử dụng phần mềm này.

Mặc dù đã có kế hoạch và chủ trương nhanh chóng đưa tin học vào công tác quản lý tài sản, tài chính nhưng Vụ Kế hoạch - Tài chính chưa thực sự đôn đốc sát sao, chưa đưa ra được kế hoạch và bước di cụ thể để các đơn vị thực hiện.

Bên cạnh một số đơn vị đã nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin, còn nhiều đơn vị vẫn chưa quen với việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc. Một trong những nguyên nhân gây ra sự chậm trễ này là do trình độ về tin học của cán bộ kế toán còn rất hạn chế, họ đã quen làm thủ công nay chuyển sang làm các thao tác trên máy tính còn bỡ ngỡ, một số cán bộ kế toán do tuổi đã cao, rất ngại thay đổi cách làm truyền thống.

Để khắc phục những tồn tại trên nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý cũng như tin học hoá công tác quản lý tài chính của ngành Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề ra một số giải pháp như sau:

1. Thống nhất sử dụng một phần mềm kế toán chuyên nghiệp áp dụng cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Tổng cục;

2. Có kế hoạch đào tạo các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán trong ngành Thống kê sử dụng thành thạo và áp dụng tin học trong công tác quản lý tài chính;

3. Để đáp ứng cho việc lập dự toán, tổng hợp báo cáo tài chính từ các đơn vị sử dụng ngân sách nộp cho Bộ Tài chính theo quy định, ngoài việc nộp báo cáo tài chính theo truyền thống (bằng mẫu biểu, bằng giấy sẽ thêm hình thức truyền báo cáo tài chính qua mạng về Tổng cục để phục vụ cho việc tổng hợp;

4. Thiết lập cơ sở dữ liệu thống nhất về tài sản phục vụ cho việc quản lý từ Trung ương đến địa phương<

Dương Danh Tôn

                                                                                                  Vụ Kế hoạch - Tài chính

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Internet năm 2008 qua những con số thống kê
  Công nghệ thông tin VN năm 2008 đứng gần cuối bảng
  Xử lý Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 bằng công nghệ scanning
  Việt Nam tăng 16 bậc về xếp hạng Chính phủ điện tử
  Toàn cảnh ICT 2008: Các chỉ số đều tăng bậc
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40