English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Điều tra mức sống hộ gia đình 
Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 
Để có được thông tin góp phần theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện "Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 675/2001/QĐ-TCTK ngày 23/11/2001 về việc tiến hành điều tra mức sống hộ gia đình 2002. Các chỉ tiêu kết quả của cuộc điều tra như nhân khẩu học, giáo dục, lao động việc làm và thu nhập từ tiền công, tiền lương, y tế và chăm sóc sức khoẻ, thu nhập, chi tiêu và chi tiêu cho đời sống, tài sản và đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện nước và phương tiện vệ sinh, tham gia các chương trình xoá đói giảm nghèo, và các đặc điểm chung về xã phường đã phần nào tạo nêu một bức tranh đầy đủ, chi tiết nhằm đánh giá tình hình cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư trong những năm gần đây. Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số chỉ tiêu cơ bản của cuộc điều tra này.
 
II. Kết quả chủ yếu:
 
Chi GD, ĐT bq 1 người đi học trong 12 tháng qua chia theo các khoản chi, TT, NT, GT, vùng và 5 nhóm
Thu nhập bq 1nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm TN, TT, NT, GT chủ hộ và vùng (giá tt)
Chi tiêu cho đời sống bq 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm TN, TT, NT, GT chủ hộ và vùng (giá tt)
Chi tiêu cho đời sống bq 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm TN và chia theo các khoản chi (giá tt)
 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Số liệu đói nghèo và di cư năm 2012
  Kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2012
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2010
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006