English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  
ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
Điều tra mức sống hộ gia đình 
Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2004
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 

Để có được các thông tin góp phần theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-TCTK ngày 12/12/2003 về việc tiến hành Khảo sát mức sống hộ gia đình 2004. Cuộc khảo sát này được triển khai trên phạm vi cả nước với quy mô mẫu 45900 hộ (36720 hộ điều tra thu nhập, 9180 hộ điều tra thu nhập và chi tiêu) ở 3063 xã/phường, đại diện cho cả nước, 8 vùng, khu vực thành thị, nông thôn và tỉnh/thành phố.

Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004 bao gồm những nội dung chủ yếu phản ảnh mức sống dân cư: đặc điểm nhân khẩu học, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thu nhập, chi tiêu, sử dụng dịch vụ y tế, tình trạng việc làm, nhà ở, tài sản, đồ dùng, điện, nước và điều kiện vệ sinh. Ngoài ra có bổ sung 2 nội dung mới là “ Đất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản” và  “Các ngành nghề phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản” để phục vụ phân tích sâu theo chuyên đề.

 

II. Kết quả chủ yếu:

 
 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Số liệu đói nghèo và di cư năm 2012
  Kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2012
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2010
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006