English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Doanh nghiệp 
Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2000 đến 2008
 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2000 đến 2009
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2000 đến 2007
  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra từ năm 2002 đến 2005
  Điều tra toàn bộ doanh nghiệp 2001-2003
  Điều tra toàn bộ công nghiệp 30/6/1998