English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
BẢNG DANH MỤC 
Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2004 (Ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004)

LỜI NÓI ĐẦU

 

Thi hành Luật Thống kê và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 7 năm  2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các độc giả trong quá trình sử dụng, Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn “Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2004”.

            Cuốn sách gồm  4 phần:

1.       Qui định chung;

2.       Danh mục và mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

3.       Danh mục và mã số các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

4.       Danh mục và mã số các xã, phường, thị trấn.    

Cuốn “Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2004“ được cập nhật đến 30 tháng 6 năm 2004. So với lần xuất bản trước, lần xuát bản này có một số điểm  đáng chú ý  như sau:

            - Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam  do Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành và được thực hiện thống nhất trong cả nước.

            - Mã số cấp cho một đơn vị hành chính là số định danh duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình đơn vị hành chính đó tồn tại thực tế. Khi có thay đổi, mã số được cấp theo nguyên tắc được qui định thống nhất.   

            Trong quá trình xây dựng Bảng danh mục, chúng tôi đã nhận được sự đóng góp tích cực và sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan liên quan ở Trung ương và 64 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên đây là công việc có liên quan đến nhiều địa danh, thường xuyên biến động trong cả nước và được áp dụng cho nhiều ngành, nhiều cấp,  nên không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tổng cục Thống kê chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan, các đơn vị sử dụng và đông đảo bạn đọc để hoàn thiện bảng danh mục

Mọi ý kiến xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ thống kê, Tổng cục Thống kê, số 2 Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại 7753492 – 7753490.

                                                          

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Danh mục Tôn giáo Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 (Kèm theo công văn số 193/TCTK-PPCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2012)
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2011 đến 30/6/2011 (Kèm theo công văn số 685/TCTK-PPCĐ ngày 12 tháng 8 năm 2011)
  Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam (Ban hành kèm theo quyết định số 28/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17 tháng 5 năm 2011)
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/07/2010 đến 31/12/2010 (Kèm theo công văn số 92/TCTK-PPCĐ ngày 14 tháng 02 năm 2011)