ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
  
Bảng danh mục 
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)
Anh 1
Anh 2
Anh 1
 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/7/2013 đến 31/12/2013 (Kèm theo công văn số 126/TCTK-PPCĐ ngày 25 tháng 02 năm 2014)
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 (Kèm theo công văn số 476/TCTK-PPCĐ ngày 17 tháng 7 năm 2013)
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 (Kèm theo công văn số 109/TCTK-PPCĐ ngày 20 tháng 02 năm 2013)
  Danh mục Tôn giáo Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 (Kèm theo công văn số 193/TCTK-PPCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2012)
Từ khoá    Phạm vi     Ngày   Chọn thời gian tìm kiếm
LƯỢT TRUY CẬP THỨ
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 172/GP-TTĐT, cấp ngày 13/08/2010
Trung tâm Tư liệu Thống kê - Tổng Cục Thống kê Việt Nam
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Email: banbientap@gso.gov.vn. Điện thoại: 04.37332997 - 04.38464921