ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
  
Bảng danh mục 
Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/7/2013 đến 31/12/2013 (Kèm theo công văn số 126/TCTK-PPCĐ ngày 25 tháng 02 năm 2014)
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 (Kèm theo công văn số 476/TCTK-PPCĐ ngày 17 tháng 7 năm 2013)
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 (Kèm theo công văn số 109/TCTK-PPCĐ ngày 20 tháng 02 năm 2013)
  Danh mục Tôn giáo Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
  Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 (Kèm theo công văn số 193/TCTK-PPCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2012)
Từ khoá    Phạm vi     Ngày   Chọn thời gian tìm kiếm
LƯỢT TRUY CẬP THỨ
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 172/GP-TTĐT, cấp ngày 13/08/2010
Trung tâm Tư liệu Thống kê - Tổng Cục Thống kê Việt Nam
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Email: banbientap@gso.gov.vn. Điện thoại: 04.37332997 - 04.38464921