English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
TIN TỨC SỰ KIỆN
Niên giám thống kê tóm tắt 2011 (15:51 24/04/2012)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁC TIN KHÁC
  Niên giám thống kê tóm tắt 2014 (22/04/2015)
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2014 (12/03/2015)
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý III năm 2014 (30/01/2015)
  Niên giám Thống kê 2013 (25/09/2014)
  Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013 - Các kết quả chủ yếu (27/08/2014)