English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
TIN TỨC SỰ KIỆN
Niên giám thống kê tóm tắt 2011 (15:51 24/04/2012)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁC TIN KHÁC
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2016 (24/10/2017)
  Báo cáo tóm tắt Kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 (13/10/2017)
  Niên giám Thống kê 2016 (20/09/2017)
  Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam - Hội nhập và phát triển 2005-2015 (15/09/2017)
  Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2015 (15/09/2017)