English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
TIN TỨC SỰ KIỆN
Niên giám thống kê tóm tắt 2011 (15:51 24/04/2012)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁC TIN KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2015 (25/04/2016)
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý III năm 2015 (25/04/2016)
  Bảng cân đối liên ngành (Input-Output:I/O) của Việt Nam (14/04/2016)
  Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (04/04/2016)
  Kết quả Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2014 (14/01/2016)