English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
TIN TỨC SỰ KIỆN
Niên giám thống kê tóm tắt 2011 (15:51 24/04/2012)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁC TIN KHÁC
  Niên giám thống kê 2015 (13/09/2016)
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm quý 2 năm 2016 (12/09/2016)
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2015 (25/08/2016)
  Xuất nhập khẩu hàng hóa 2014 (24/08/2016)
  Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 (24/08/2016)