English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
TIN TỨC SỰ KIỆN
Niên giám thống kê tóm tắt 2011 (15:51 24/04/2012)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁC TIN KHÁC
  Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (09/02/2017)
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 3 năm 2016 (06/02/2017)
  Điều tra Di cư nội địa quốc gia 2015 (15/12/2016)
  Kết quả Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp giai đoạn 2005-2015 (17/10/2016)
  Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014: Mức sinh ở Việt Nam: Những khác biệt, xu hướng và yếu tố tác động (10/10/2016)