English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
TIN TỨC SỰ KIỆN
Niên giám thống kê tóm tắt 2011 (15:51 24/04/2012)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁC TIN KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2014 (01/09/2015)
  Xuất nhập khẩu hàng hóa 2013 (10/06/2015)
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2015 (04/06/2015)
  Niên giám thống kê tóm tắt 2014 (22/04/2015)
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2014 (12/03/2015)