English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
TIN TỨC SỰ KIỆN
Niên giám thống kê tóm tắt 2011 (15:51 24/04/2012)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁC TIN KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2016 (26/07/2016)
  Hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2005 - 2014 (15/06/2016)
  Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 (07/06/2016)
  Hiệu quả của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2005 - 2014 (03/06/2016)
  Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với các nước thành viên TPP (20/05/2016)