English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Vận tải và Bưu điện 
Số lượt hành khách vận chuyển phân theo địa phương(*)

 

 

 

 

 

 

 

 Triệu lượt người

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CẢ NƯỚC

739,3

794,4

849,5

1042,1

1164,9

1297,6

1443,2

1585,3

1737,3

1877,2

2140,4

Đồng bằng sông Hồng

77.7

80,6

105,2

269,8

342,5

415,3

469,3

520,8

589,8

648,5

762,1

Hà Nội

33,4

34,4

55,6

213,6

277,7

335,3

375,5

413,4

496,3

549,3

648,1

Hà Tây

12,2

11,5

12,4

13,2

14,4

20,6

27,7

28,5

Vĩnh Phúc

0,9

0,9

1,3

1,7

2,6

3,9

4,2

6,0

7,0

7,9

9,9

Bắc Ninh

2,4

2,6

2,6

3,0

3,2

3,5

4,3

6,0

7,0

7,8

9,4

Quảng Ninh

5,7

6,3

6,6

7,4

7,8

8,5

8,9

11,1

12,2

12,9

13,9

Hải Dương

1,3

1,4

1,8

2,8

4,0

4,4

5,5

5,7

8,2

9,6

12,0

Hải Phòng

11,0

11,8

12,3

13,9

15,7

17,7

21,2

23,6

29,0

28,0

30,8

Hưng Yên

1,3

1,7

1,8

2,1

2,3

2,8

3,2

4,3

4,6

4,9

5,7

Thái Bình

2,0

2,1

2,2

2,5

3,5

4,1

4,3

6,0

7,0

8,4

9,5

Hà Nam

0,9

0,9

1,0

1,1

1,6

2,5

2,2

2,6

3,0

3,2

3,9

Nam Định

4,7

5,0

5,3

5,8

6,0

6,1

6,2

6,6

7,7

8,0

9,1

Ninh Bình

1,9

2,0

2,2

2,7

3,7

5,9

6,1

7,0

7,8

8,5

9,8

Trung du và miền núi phía Bắc

19.9

21,6

23,3

25,8

29,6

33,3

38,1

42,0

49,2

56,6

63,5

Hà Giang

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

Cao Bằng

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,1

0,9

1,0

1,2

1,2

1,2

Bắc Kạn

0,7

0,7

0,8

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2,1

2,2

Tuyên Quang

1,5

1,6

1,9

2,1

2,5

3,4

4,2

3,6

5,3

5,7

5,8

Lào Cai

1,6

1,7

1,8

1,9

2,2

2,5

3,0

3,4

4,0

4,1

4,2

Yên Bái

2,4

2,8

2,8

3,3

3,9

4,5

4,8

5,0

5,2

5,5

5,9

Thái  Nguyên

1,4

1,5

1,5

1,9

2,4

2,5

3,2

4,0

4,8

5,9

6,3

Lạng Sơn

1,7

1,9

2,1

2,0

2,3

3,4

3,6

4,0

5,1

6,5

7,5

Bắc Giang

3,3

3,4

3,4

3,7

4,1

4,7

5,7

7,5

9,5

11,7

14,8

Phú Thọ

1,8

1,9

2,6

2,4

2,5

2,9

3,4

4,0

4,5

4,8

5,7

Điện Biên

}1,0

1,0

1,0

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

Lai Châu

0,4

0,4

0,4

0,5

0,7

0,7

0,8

1,0

Sơn La

1,4

1,5

1,5

2,0

2,1

2,2

2,2

2,3

2,4

2,4

2,7

Hòa Bình

1,7

2,0

2,3

2,7

3,6

3,3

3,9

3,6

3,3

4,0

4,1

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

93.8

93,1

94,8

102,9

112,5

120,1

134,9

148,6

161,8

178,2

199,9

Thanh Hóa

2,7

3,2

3,4

3,6

3,8

5,0

5,7

6,6

8,4

10,6

12,4

Nghệ An

9,4

9,8

11,1

12,7

16,0

16,5

19,3

22,8

24,2

28,8

30,7

Hà Tĩnh

2,2

2,3

2,7

2,8

3,4

3,6

4,2

5,2

6,3

7,7

9,8

Quảng Bình

5,8

6,0

6,7

7,0

7,4

7,7

5,1

6,8

9,4

9,8

12,4

Quảng Trị

4,2

3,8

3,2

3,2

3,2

3,0

3,5

3,8

4,6

6,0

6,6

Thừa Thiên-Huế

9,7

10,0

9,8

12,1

9,1

7,2

12,7

13,6

13,6

12,1

12,6

Đà Nẵng

15,4

12,9

12,3

13,2

14,9

12,0

13,3

15,3

17,4

18,8

23,8

Quảng  Nam

6,3

6,4

6,9

6,9

6,9

7,1

8,6

8,8

8,7

8,7

9,4

Quảng  Ngãi

1,1

1,1

0,9

0,9

0,9

1,1

1,3

1,4

1,6

1,9

2,4

Bình Định

13,3

13,7

13,8

14,9

15,1

18,4

19,9

21,1

22,4

22,8

23,4

Phú Yên

5,8

6,0

6,3

6,6

7,0

7,3

7,5

7,8

8,4

9,2

10,0

Khánh  Hòa

7,5

7,2

8,0

9,0

13,6

19,4

21,2

22,4

22,4

26,2

28,8

Ninh  Thuận

1,6

1,8

2,1

2,2

2,2

2,4

2,5

2,4

3,2

3,8

4,6

Bình Thuận

8,8

8,9

7,6

7,8

9,0

9,5

10,2

10,6

11,2

11,8

13,0

Tây Nguyên

14.5

15,7

16,8

18,6

19,3

22,6

25,1

27,2

34,5

43,9

51,1

Kon Tum

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,4

1,5

1,6

2,6

3,1

Gia Lai

2,1

2,3

2,3

2,4

2,6

3,2

3,4

3,8

4,8

5,8

5,8

Đắk Lắk

}6,4

6,5

6,4

6,5

6,6

7,9

8,2

8,7

8,7

12,6

14,9

Đắk Nông

0,8

0,8

1,2

1,4

1,4

1,7

1,7

2,0

Lâm Đồng

5,1

5,9

7,1

7,8

8,2

9,1

10,7

11,8

17,7

21,2

25,3

Đông Nam Bộ

219.0

252,1

260,2

272,0

281,8

297,2

324,1

367,3

388,9

419,1

502,7

Bình Phước

2,6

2,6

2,7

2,7

4,0

4,3

4,9

5,3

5,5

6,2

6,7

Tây Ninh

5,5

5,7

6,0

7,2

8,3

6,0

8,8

10,9

11,7

12,5

13,0

Bình  Dương

3,3

3,6

3,8

4,6

5,4

7,5

10,4

13,7

15,7

20,6

24,6

Đồng Nai

18,0

24,3

26,5

30,3

34,4

38,0

43,4

45,7

48,2

54,0

58,7

Bà Rịa - Vũng Tàu

11,6

13,8

12,8

15,9

18,2

21,2

24,7

26,8

26,6

28,2

30,5

TP. Hồ Chí Minh

178,0

202,1

208,4

211,3

211,5

220,2

231,9

264,9

281,2

297,6

369,2

Đồng bằng sông Cửu Long

314.4

331,3

349,2

353,0

379,2

409,1

451,7

479,4

513,1

530,9

561,1

Long An

31,2

32,3

31,8

32,1

32,4

34,4

30,1

32,6

38,5

40,6

41,5

Tiền Giang

29,3

30,7

31,1

31,2

27,1

22,7

26,5

27,6

25,3

26,5

27,9

Bến Tre

16,1

17,5

17,8

20,1

21,9

24,5

26,0

29,2

30,1

32,2

38,6

Trà Vinh

10,3

9,0

10,1

9,8

9,7

9,3

11,3

11,4

7,2

10,9

10,9

Vĩnh Long

22,3

23,3

24,3

25,7

27,8

28,5

31,3

33,3

34,0

36,0

38,5

Đồng Tháp

17,2

17,4

17,6

18,1

19,7

22,8

21,4

23,5

25,5

24,1

25,8

An Giang

18,7

21,7

25,7

37,9

41,4

40,1

51,3

55,6

63,7

66,9

70,5

Kiên  Giang

14,1

14,6

15,4

17,2

20,6

28,7

27,6

29,4

29,8

29,4

31,9

Cần Thơ

}97,2

103,2

109,5

57,6

68,2

82,7

91,8

93,4

94,4

96,3

97,2

Hậu Giang

34,7

36,9

34,0

46,7

50,5

54,4

62,2

66,9

Sóc Trăng

16,6

17,1

18,9

18,0

18,9

20,6

22,4

23,2

27,9

32,5

36,5

Bạc Liêu

15,6

16,8

17,4

20,0

22,2

26,0

28,2

31,3

37,3

40,9

41,0

Cà Mau

25,8

27,7

29,6

30,6

32,4

34,8

37,1

38,4

45,0

32,4

33,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Không bao gồm số liệu của các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương quản lý.

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Một số chỉ tiêu chủ yếu về năng lực vận tải năm
  Khối lượng hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải(*)
  Khối lượng hành khách luân chuyển phân theo ngành vận tải (*)
  Số lượng hành khách vận chuyển phân theo cấp quản lý, phân theo thành phần kinh tế
  Khối lượng hành khách luân chuyển phân theo cấp quản lý, phân theo thành phần kinh tế