English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Thương mại và Giá cả 
Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương

Trung tâm

 

 

2008

2009

2010

2011

CẢ NƯỚC

72

85

101

116

Đồng bằng sông Hồng

24

26

33

38

Hà Nội

11

13

18

20

Quảng Ninh

2

2

3

4

Hải Dương

1

1

1

1

Hải Phòng

7

7

7

9

Thái Bình

1

1

2

2

Hà Nam

2

2

2

2

Trung du và miền núi phía Bắc

4

6

9

7

Lào Cai

1

2

1

1

Yên Bái

1

1

Lạng Sơn

1

1

3

1

Bắc Giang

1

1

1

1

Điện Biên

1

1

Hòa Bình

1

2

2

2

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

15

16

18

22

Thanh Hóa

2

2

2

3

Nghệ An

4

4

4

4

Hà Tĩnh

1

1

1

1

Quảng Trị

3

3

2

1

Thừa Thiên - Huế

1

2

2

2

Đà Nẵng

2

2

4

6

Quảng Nam

1

1

1

1

Bình Định

1

1

2

3

Khánh Hòa

1

Tây Nguyên

1

1

1

Lâm Đồng

1

1

1

Đông Nam Bộ

26

31

36

44

Bình Phước

2

Tây Ninh

2

2

2

3

Bình Dương

5

5

5

7

Đồng Nai

2

2

6

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

1

1

1

TP, Hồ Chí Minh

18

21

24

27

Đồng bằng sông Cửu Long

3

5

4

4

Tiền Giang

2

3

1

1

Vĩnh Long

1

1

An Giang

1

1

1

1

Cà Mau

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo địa phương
  Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
  Số lượng siêu thị có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương