English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Mở rộng phạm vi thống kê ngoài nhà nước (10/11/2015)
Nâng cao chất lượng thống kê (02/11/2015)
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong Luật Thống kê (sửa đổi) (02/11/2015)
Mô hình thống kê trên thế giới và thực tiễn Việt Nam (23/10/2015)
Thông báo điểm thi nâng ngạch của công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính năm 2013 (Điểm thi đã được gửi về các đơn vị theo đường công văn) (14/03/2014)
Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê (09/01/2014)
Hội thảo về Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2013 (17/12/2013)
Lễ khai giảng 2 khóa đào tạo cơ bản về “Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ và thống kê chi nhánh ở nước ngoài”, “Thống kê doanh nghiệp và thống kê đầu tư” (30/10/2012)
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40