ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
  
Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 (11:14 25/12/2012)

Năm 2012, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với năm 2011. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 9,2%;  Giá trị tăng thêm khu vực nông lâm thủy sản tăng 5,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,3%; khu vực dịch vụ tăng 10,0%.

Tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp năm 2012 tăng 5,1% so với năm 2011, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 34,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,9 %.

Giá trị sản xuất xây dựng cả năm ước thực hiện 152.334 tỷ đồng, tăng 10,7% so năm 2011.

Năm 2012, tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện 217.073 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 9,1%. Trong đó: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 177,667 tỷ đồng, tăng 9,2%. Vốn đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn thuộc ngân sách thành phố ước thực hiện 16.664,7 tỷ đồng, tăng 2,2%.

Từ đầu năm đến ngày 14/12, trên địa bàn thành phố đã có 401 dự án có vốn nước ngoài được cấp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 541 triệu USD, bằng 21,7% so với năm 2011.

Năm 2012, toàn thành phố có 23.708 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng số doanh nghiệp ngưng nghỉ 11 tháng đầu năm là 21.746 doanh nghiệp, bằng 96,2% số doanh nghiệp được mới được cấp mã số thuế; trong đó đã khóa mã số thuế và chờ khóa mã số thuế chiếm 41%, không có tại địa chỉ kinh doanh chiếm 29,8%.

Giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản năm 2012 là 13.265 tỷ đồng tăng 6% so năm trước; trong đó Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 10.138 tỷ đồng, tăng 4,1% so năm trước, giá trị ngành trồng trọt tăng 3,7%, giá trị chăn nuôi tăng 4,4%, dịch vụ tăng 4,8%; Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản đạt 3.008,7 tỷ đồng tăng 10,5% so năm 2011, sản lượng đạt 49.472 tấn, tăng 9%; trong đó khai thác tăng 0,2%, nuôi trồng tăng 17,3%.

Ước tính cả năm, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 539.741 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2011.

Kết quả kinh doanh du lịch (bao gồm doanh thu khách sạn và dịch vụ du lịch lữ hành) trong năm 2012 ước đạt 22.027 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu khách sạn tăng 3,5%, dịch vụ du lịch lữ hành tăng 18,9%.

So với tháng 12/2011 chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,07%, thấp hơn nhiều so với mức tăng của 2 năm trước liền kề, và cũng là năm có mức tăng thấp nhất tính từ năm 2004 đến nay. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân của cả năm 2012 so với giá bình quân 2011 tăng 7,74%.

Tổng kim ngạnh xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2012 đạt 47.702,9 triệu USD; Trong đó, xuất khẩu đạt 21.567,2 triệu USD, tăng 6,3%, nhập khẩu đạt 26.135,8 triệu USD, giảm 4,6%.

Tổng doanh thu vận tải ước tính năm 2012 đạt 47.182,2 tỷ đồng, tăng 30,8% so năm trước. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 31.581,3 tỷ đồng, tăng 28,2%; Doanh thu vận tải hành khách đạt 15.600,8 tỷ đồng, tăng 36,6%; khối lượng hàng hóa qua cảng đạt 66.589,5 ngàn tấn, tăng 7,2% so với năm trước;

Mạng lưới điện thoại cố định của bưu điện thành phố hiện có 23 tổng đài với dung lượng 1.141 nghìn số. Số máy thuê bao cố định 1.090 nghìn máy, tăng 6,8% so năm trước. Doanh thu cả năm ước tính đạt 7.342 tỷ đồng, trong đó bưu chính 1.114 tỷ đồng, tăng 41,9%; viễn thông 6.517 tỷ đồng, giảm 2,7%.

Theo kết quả tổng hợp sơ bộ “điều tra hộ kinh doanh cá thể năm 2012”, tính đến thời điểm 1/7/2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 380,8 ngàn hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động với 696,5 ngàn người làm việc, tăng 10,1% về số hộ kinh doanh so với cùng thời điểm năm 2010; trong đó hộ có địa điểm kinh doanh cố định là 259,8 ngàn hộ chiếm 68,2% tổng số hộ kinh doanh. 91,9% số hộ kinh doanh tập trung vào các ngành thương mại dịch vụ;  số hộ làm trong lĩnh vực công nghiệp chỉ chiếm 5,7% còn lại 2,3% số hộ làm trong lĩnh vực vận tải.

Thu ngân sách nhà nước địa phương 12 tháng ước đạt 71.589,3 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2011. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 54.255,8 tỷ đồng, tăng 18,3% so cùng kỳ.

Dân số bình quân trên địa bàn thành phố năm 2012 ước hiện có 7.750,9 ngàn người, tăng 3,1% so với năm 2011; khu vực thành thị là 6.433,2 ngàn người, tăng 2,9%. Tỷ lệ tăng cơ học 18,9‰; tỷ lệ tăng tự nhiên dân số 9,6.

Tình hình giáo dục đầu năm học 2012 – 2013: Mẫu giáo: toàn thành phố có 800 trường mẫu giáo, 16.309 giáo viên, tăng 6%, 292.905 trẻ em đi nhà trẻ, mẫu giáo, tăng 2,3%; Phổ thông: toàn thành phố có 917 trường phổ thông, 45.115 giáo viên, tăng 2,8%, Số học sinh đầu năm học 1.046,8 ngàn học sinh, tăng 2,4%; Giáo dục thường xuyên: Số học viên các lớp xoá mù chữ là 1.804 người, tăng 11,4%: trung học cơ sở là 4.132 người, giảm 23,4%; trung học phổ thông là 28.186 người, giảm 17,3%.

Tính đến 30/10, toàn thành phố còn 61,2 ngàn hộ nghèo với 278,1 ngàn nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,4% tổng số hộ dân. Quỹ xóa đói giảm nghèo có 248,8 tỷ đồng, tăng 5,9 tỷ đồng so với đầu năm 2012. Quỹ đang trợ vốn cho 31 ngàn hộ nghèo với số tiền 201,3 tỷ đồng và 183 cơ sở sản xuất kinh doanh thu nhận 1.888 lao động nghèo.

Từ đầu năm đến 31/10, ngành chức năng của thành phố đã cấp 112,1 ngàn thẻ BHYT cho người nghèo-hộ nghèo, hỗ trợ 15,2 tỷ đồng cho 49,9 ngàn học sinh thuộc diện hộ nghèo trong năm học 2011-2012. Miễn giảm 3,4 tỷ đồng học phí cho 30,1 ngàn học sinh thuộc hộ nghèo. Hỗ trợ học bổng 15,7 tỷ đồng cho 15,6 ngàn học sinh/sinh viên.

11 tháng năm 2012, các khu vực kinh tế trên địa bàn thành phố đã thu hút lao động, giải quyết việc làm cho 289,4 ngàn lượt, giảm 0,9% so năm 2011. Số chỗ làm việc mới được tạo ra trong năm là 123 ngàn, giảm 4%. Tỷ lệ số người thất nghiệp năm 2012 là 4,9%.

Trên địa bàn thành phố có 112,9 ngàn người đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ 03/01 đến 07/12/2012, tăng 29% so cùng kỳ, với tổng số tiền là 857,5 tỷ đồng. 64,6 ngàn người được tư vấn giới thiệu việc làm; 1,3 ngàn người được hỗ trợ học nghề, với số tiền hỗ trợ 130,5 triệu đồng.   

                                                                                                       

Nguồn: Trích Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 

Tháng 12 và năm 2012 - Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2015 (25/03/2015)
  Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội quý I năm 2015 (24/03/2015)
  Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2014 (25/09/2014)
  Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội 9 tháng năm 2014 (25/09/2014)
  Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2014 (25/06/2014)
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (23/12/2013)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40
Từ khoá    Phạm vi     Ngày   Chọn thời gian tìm kiếm
LƯỢT TRUY CẬP THỨ
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 172/GP-TTĐT, cấp ngày 13/08/2010
Trung tâm Tư liệu Thống kê - Tổng Cục Thống kê Việt Nam
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Email: banbientap@gso.gov.vn. Điện thoại: 04.37332997 - 04.38464921