English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2012 (02/10/2012)
Tình hình Kinh tế - Xã hội Thành phố Hà Nội 9 tháng đầu năm 2012 (27/09/2012)
Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 6 tháng năm 2012 (29/06/2012)
Tổng sản phẩm nội địa quí II tăng 8,7% cao hơn mức tăng 7,4% của quí I, tính chung 6 tháng tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 6 tháng năm 2012 (29/06/2012)
Kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm 2012 vẫn duy trì tăng trưởng, nhưng thấp hơn kế hoạch và mức tăng trưởng của cùng kỳ năm trước: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,6%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 10,2%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 20,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7,2%...
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2012 (30/03/2012)
Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội quý I năm 2012 (29/03/2012)
Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh năm 2011 (30/12/2011)
Tình hình kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội năm 2011 (27/12/2011)
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện
  TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI (1/11/2012)
NTMua vàoBán ra
USD20820,0020870,00
JPY258,08264,47
HKD2641,742709,76
SGD16196,9316614,00
EUR26424,6826888,58
GBP32563,7233202,40