English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
()
 
CÁC TIN KHÁC
  Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2019 (29/01/2019)
  Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2018 (01/02/2018)
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2017 (29/04/2017)
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2016 (25/01/2016)
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2015 (28/01/2015)