English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Họp trực tuyến Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN (WGSDGI) (14:12 13/05/2020)

 

Trong 02 ngày 13-14/5/2020, Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats) tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa  ASEANstats với các thành viên của Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN. Tham dự cuộc họp gồm có ASEANstats, các thành viên của Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN và Chuyên gia của Dự án Hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN (ARISE Plus).

Cuộc họp tập trung đánh giá chất lượng của các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN và thảo luận đề cương ấn phẩm số liệu về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN - Ấn phẩm này là một sản phẩm của sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN” trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch của ASEAN.

Các đại biểu đã thảo luận về phương pháp đánh giá chất lượng số liệu, các kết quả đánh giá và đề xuất nguyên tắc lựa chọn chỉ tiêu để biên soạn ấn phẩm số liệu về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN; thảo luận về đề cương ấn phẩm, cách trình bày số liệu trong ấn phẩm; metadata và các ghi chú trong ấn phẩm. Ngoài ra, cuộc họp cũng tập trung thảo luận lộ trình, công việc tiếp theo để triển khai ấn phẩm này.

Đây là một trong những hoạt động cơ bản trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê với chủ đề “Cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng”.

Toàn cảnh cuộc họp

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị tập huấn thử nghiệm ứng dụng máy tính bảng (CAPI) trong Khảo sát mức sống dân cư (25/05/2020)
  Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (22/05/2020)
  Phiên họp lần thứ 19 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối (SCPC19) (15/05/2020)
  Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác cán bộ của Tổng cục Thống kê (29/04/2020)
  Tổng cục Thống kê công bố sách trắng doanh nghiệp Việt nam 2020 và sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 (28/04/2020)