English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tổng cục Thống kê công bố sách trắng doanh nghiệp Việt nam 2020 và sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 (13:43 28/04/2020)

 

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố sách trắng doanh nghiệp Việt nam năm 2020 và sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Họp báo. Tham dự có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện Văn phòng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tổng cục Thuế; Cục phát triển doanh nghiệp và Cục phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và đầu tư; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK trình bày thông cáo báo chí về sách trắng doanh nghiệp Việt nam năm 2020 và sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020. Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019, gồm 6 phần: (1) Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019; (2) Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019; (3) Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; (4) Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp; (5) Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 toàn quốc; (6) Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 các địa phương. Đây là năm đầu tiên phát hành sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020, nội dung gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 5 phần: (1) Phần I: Bối cảnh phát triển hợp tác xã năm 2018; (2) Phần II: Tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; (3) Phần III: Đề xuất giải pháp phát triển hợp tác xã; (4) Phần IV: Bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của cả nước (phụ lục); (5) Phần V: Bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của các địa phương (phụ lục).

Tại buổi Họp báo, đại diện Lãnh đạo TCTK đều đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của tất cả các phóng viên tham dự. Hai ấn phấm được xuất bản sẽ đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã cả nước và các địa phương cũng như yêu cầu sử dụng thông tin của tất cả các đối tượng dùng tin trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK trình bày thông cáo báo chí về sách trắng doanh nghiệp Việt nam năm 2020 và sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020
Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí
Toàn cảnh Hộp báo

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị tập huấn thử nghiệm ứng dụng máy tính bảng (CAPI) trong Khảo sát mức sống dân cư (25/05/2020)
  Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (22/05/2020)
  Phiên họp lần thứ 19 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối (SCPC19) (15/05/2020)
  Họp trực tuyến Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN (WGSDGI) (13/05/2020)
  Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác cán bộ của Tổng cục Thống kê (29/04/2020)