English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nên kinh tế (08:39 20/03/2020)

 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, Tổng cục Thống kê đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Các cơ quan được giao chủ trì các nhóm nguồn lực) xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Sau đây, Tổng cục Thống kê xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết trên.

 

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 (30/03/2020)
  Công văn số 446/TCTK-VPTC về việc bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (31/03/2020)
  Giới thiệu về Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 (30/03/2020)
  Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2020 (27/03/2020)
  Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020 (27/03/2020)