English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Chỉ thị số 07/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia (14:46 05/02/2020)

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị tập huấn thử nghiệm ứng dụng máy tính bảng (CAPI) trong Khảo sát mức sống dân cư (25/05/2020)
  Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (22/05/2020)
  Phiên họp lần thứ 19 của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối (SCPC19) (15/05/2020)
  Họp trực tuyến Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN (WGSDGI) (13/05/2020)
  Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác cán bộ của Tổng cục Thống kê (29/04/2020)