English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Sơ kết 2 năm thực hiện qui chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Tổng cục Thống kê (15:09 09/11/2018)

Chiều 8/11/2018, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện qui chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN và PTNN) với Tổng cục Thống kê. Tham dự buổi họp, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng; các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Trung, Lê Quang Mạnh; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm; các phó Tổng cục trưởng: Vũ Thanh Liêm, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thị Hương cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT), Tổng cục Thống kê. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường; Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng lãnh đạo một số tổng cục, viện, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi họp các đại biểu tham dự được nghe: Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê; Báo cáo hiệu quả chuyển dịch cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2013 – 2017; Báo cáo cân đối lúa, gạo và biện pháp sử dụng đất lúa tối ưu ở Việt Nam.

Báo cáo sơ kết 2 năm cho thấy công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong hoạt động thống kê đã được thực hiện nghiêm túc và nâng tầm, thể hiện trên một số hoạt động: Xây dựng văn bản pháp lý; phối hợp trong điều tra và Tổng điều tra thống kê; chia sẻ thông tin thống kê cũng như các hoạt động phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…Tuy nhiên việc trao đổi, chia sẻ thông tin, số liệu đôi lúc còn chưa kịp thời, một số khái niệm chỉ tiêu thống kê còn chưa thống nhất về phạm vi; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê còn chưa đồng bộ, chặt chẽ… Để cơ chế phối hợp thực hiện hiệu quả hơn, hai cơ quan cần duy trì chế độ họp định kỳ hàng năm hoặc đột xuất để rà soát, thẩm định số liệu, cập nhật nội dung Qui chế, cần có văn bản chỉ đạo các đơn vị xây dựng qui chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa 2 cơ quan cấp tỉnh, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong công tác thu thập thông tin, thống nhất các chỉ tiêu báo cáo…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao và chúc mừng sự chuyển biến thực sự hiệu quả của ngành Nông nghiệp trong thời gian gần đây, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế cả nước. Bộ trưởng Bộ KHĐT nhấn mạnh, Bộ NN và PTNN là cơ quan có sự phối hợp hiệu quả, tích cực, chủ động với TCTK, cho thấy vai trò, vị trí của Ngành Thống kê đối với nền kinh tế nói chung, với ngành Nông nghiệp nói riêng và cả Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Bộ KHĐT cũng nhận thức rất rõ công tác thống kê rất quan trọng cho cả người nghiên cứu, hoạch định, quản lý nhà nước… cung cấp cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực. Thời gian vừa qua, những người làm công tác thống kê đã hoàn thành rất nhiều công việc quan trọng, từ góc độ thống kê đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu, nhận định khách quan. Bộ trưởng Bộ KHĐT đánh giá cao, hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ NN và PTNT với TCTK, sự hợp tác này hỗ trợ, bổ sung cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hướng chính qui hiện đại, khắc phục sự chênh lệch số liệu giữa các ngành. Bộ trưởng cũng đánh giá cao các báo cáo hiệu quả chuyển đổi cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; báo cáo cân đối lúa gạo và biện pháp sử dụng đất lúa tối ưu ở Việt Nam, đây là cơ sở quan trọng dựa trên thực tiễn được thống kê bằng số liệu, rất hữu ích cho việc quản lý, điều hành, hoạch định chính sách…

Tiếp lời Bộ trưởng Bộ KHĐT, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng chúc mừng, đánh giá cao những thành quả mà ngành Kế hoạch đầu tư đã đạt được, thể hiện trên các lĩnh vực: Phân bổ kế hoạch nguồn nhân lực theo cách thức định dạng mới, khoa học, sát thực tiễn; là ngành kinh tế giường cột định hướng cho cho quá trính tái cơ cấu 3 khu vực kinh tế của Việt Nam; làm tốt vai trò điều phối, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội cũng như các báo cáo nguồn lực. Về việc phối hợp giữa Bộ NN và PTNT và TCTK, Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của công tác thống kê, coi trọng công tác thống kê, thống kê đúng sẽ tham mưu cho việc hoạch định chủ trương chính sách đúng, mà tham mưu, hoạch định đúng coi như “thắng lợi” trong quản lý điều hành. Xuất phát từ nhận thức đó, Bộ NN và PTNT và TCTK có những phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả, coi thống kê là giải pháp vô cùng quan trọng cho công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp, là công cụ hiệu quả nhận diện thực tế sát thực tiễn. Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chia sẻ giữa 2 cơ quan, đã đạt được kết quả bước đầu, thống nhất ở nhận thức, đánh giá, sát với thực tiễn để đưa ra những số liệu đánh giá thành quả của sản xuất, quá trình vận động của tái cơ cấu ngành. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT phối hợp chặt chẽ với TCTK, không chủ quan với kết quả bước đầu, để việc gì tốt làm tốt hơn, việc gì chưa làm thì quyết liệt làm, cần có những tổng kết sâu hơn, kỹ hơn để tham mưu chiến lược cho quá trình tái cơ cấu, cần tham chiếu nhiều yếu tố hơn.

Đáp từ 2 Bộ trưởng, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm thay mặt ngành Thống kê cám ơn sự tham dự chỉ đạo, những đánh giá của 2 Bộ trưởng và khẳng định ngành Thống kê luôn ý thức làm thế nào để có số liệu thống kê chính xác, trung thực nhất phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ ngành. Tổng cục trưởng cũng mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ NN và PTNN và TCTK cũng như tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ KHĐT và Bộ trưởng Bộ NN và PTNN./.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu
Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm phát biểu
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Tạp chí Con số và Sự kiện

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Tổng quan chung về Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Thông cáo báo chí Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Hội thảo khoa học về khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu (15/03/2019)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (14/03/2019)