English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo tham vấn Bộ chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (09:39 08/11/2018)

Sáng ngày 07/11/2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK)  phối hợp với tổ chức Hanns Seidel Foundation tổ chức Hội thảo tham vấn Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng TCTK và ông Moritz Michel - Phó Giám đốc quốc gia của Tổ chức Hanns Seidel Foundation chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện thống kê các Bộ, ngành, đại diện một số tổ chức quốc tế, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và các chuyên gia tư vấn trong nước.

Sau phát biểu khai mạc hội thảo của bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng TCTK, ông Moritz Michel - Phó Giám đốc quốc gia của Tổ chức Hanns Seidel Foundation, hội thảo đã nghe ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin trình bày báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản liên quan đến quá trình xây dựng Bộ chỉ tiêu này. Báo cáo cáo tập trung vào những nội dung: Bối cảnh xây dựng, cơ sở pháp lý, các nguyên tắc xây dựng, quá trình xây dựng, những nội dung chính của của Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững (Danh mục và nội dung: khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, lộ trình thực hiện, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp) và kế hoạch tiếp theo.

Theo dự thảo này, Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững của Việt Nam với 200 chỉ tiêu thống kê đo lường, phản ánh 17 mục tiêu chung, 115 mục tiêu cụ thể quy định trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững (ban hành theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Mỗi chỉ tiêu thống kê được chuẩn hóa về khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công công bố, lộ trình thực hiện (A: Những chỉ tiêu thực hiện ngay; B: Những chỉ tiêu thực hiện từ năm 2025) và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. Cũng theo dự thảo này, 200 chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững thuộc trách nhiệm thu thập, tổng hợp của 22 Bộ, ngành liên quan, trong đó: Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 64 chỉ tiêu và các bộ ngành là 136 chỉ tiêu.

Sau đó là các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu kết thúc hội thảo, bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng TCTK, giao nhiệm vụ cho Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để sớm hoàn thiện dự thảo trước khi gửi văn bản lấy ý kiến chính thức của các Bộ, ngành.

Phó Tổng cục trưởng TCTK cảm ơn đại diện tổ chức Hanns Seidel Foundation, các nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ TCTK trong quá trình xây dựng và cảm ơn các đại biểu tham dự hội thảo./.

Độc giả xem toàn văn dự thảo Thông tư, danh mục và nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam tại đây: (http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=41222&idcm=140)

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Moritz Michel, Phó Giám đốc quốc gia của Tổ chức Hanns Seidel Foundation, phát biểu khai mạc Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Tổng quan chung về Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Thông cáo báo chí Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Hội thảo khoa học về khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu (15/03/2019)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (14/03/2019)