English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội nghị Tập huấn công tác Tổ chức, cán bộ và Pháp chế, Thanh tra thống kê 2018 (08:42 16/04/2018)

Trong 02 ngày, từ ngày 11-12 tháng 4 năm 2018, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiến hành Hội nghị Tập huấn công tác Tổ chức, cán bộ và pháp chế, thanh tra năm 2018. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định; đại diện Lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và Pháp chế Thanh tra của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc TCTK.

Sau bài phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị tập huấn của Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK. Ông Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định có bài phát biểu chào mừng hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn được nghe lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê trình bày các chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và pháp chế, thanh tra thống kê của ngành trong thời gian tới. Trong Hội nghị các đại biểu được nghe các chuyển đề: (1) Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng 03 năm (2015-2017) và phương hướng đến năm 2020; (2) Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức chính sách cán bộ; (3) Hướng dẫn Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Quy chế thi đua khen thưởng của ngành Thống kê; (4) Hướng dẫn về công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Kê khai tài sản, thu nhập và quản lý hồ sơ công chức, viên chức; (5) Hướng dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của TCTK;  (6) Thực hiện công tác quy hoạch Lãnh đạo TCTK giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2018); (7) Hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2014/TT/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; (8) Hướng dẫn thực hiện Quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê; (9) Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, chế độ báo cáo công tác pháp chế, thanh tra thống kê và các hình thức báo cáo, đáp án chấm điểm thi đua của Vụ PCTT năm 2018; (10) Một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và các Nghị định quy định một số điều của Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận về công tác tổ chức, cán bộ  và pháp chế thanh tra của ngành trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị
Ông Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định phát biểu chào mừng hội nghị
Ông Nguyễn Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TCTK trình bày Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng 03 năm (2015-2017) và phương hướng đến năm 2020
Toàn cảnh Hội nghị
 

Ảnh: Cục Thống kê tỉnh Bình Định

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Tổng quan chung về Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Thông cáo báo chí Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Hội thảo khoa học về khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu (15/03/2019)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (14/03/2019)