English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
()
 
CÁC TIN KHÁC
  Cơ quan Thống kê Nhật Bản sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê và ký kết biên bản hợp tác thực hiện Chương trình hợp tác kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông cho thống kê chính thức (07/08/2018)
  Hội thảo triển khai các nội dung trong Đề tài nghiên cứu khoa học của Đoàn thanh niên cơ quan Tổng cục Thống kê (06/08/2018)
  Hội thảo về triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (03/08/2018)
  Hội thảo công bố cuốn sách "Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2016" (30/07/2018)
  Hội thảo đánh giá thực trạng thống kê lập bảng cân đối năng lượng Việt Nam (19/07/2018)