English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hình ảnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thống kê (16:16 22/01/2018)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị
Lãnh đạo Tổng cục Thống kê nhận cờ thi đua của Chính phủ
Các tập thể nhận cờ thi đua của Chính phủ
Các tập thể và cá nhân nhận Huân chương lao động của Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ trao quà cho TCTK
Các tập thể nhận Cờ thi đua cấp Bộ
Các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua
Bà Đỗ Thị Ngọc, Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá phát biểu tham luận
Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ NN & PTNT  phát biểu   tham luận
Ông Lê Quý Đạt, Cục trưởng CụcThống kê tỉnh Quảng Nam phát biểu tham luận
Toàn cảnh Hội nghị
Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị
Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia phát biểu tham luận
Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin phát biểu tham luận
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê phát biểu tham luận
Ông Nguyễn Hữu Thỏa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê phát biểu tham luận

Ông Đậu Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổ trưởng              Tổ Phân tích và Dự báo Thống kê phát biểu tham luận

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tham luận

Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính phát biểu tham luận

 
CÁC TIN KHÁC
  Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước giúp hoạch định chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội (18/02/2019)
  Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) (18/02/2019)
  Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) (18/02/2019)
  Thực trạng nguồn thông tin và phạm vi biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trước khi đánh giá lại ở Việt Nam (18/02/2019)
  Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) (18/02/2019)