English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Kết quả phản hồi thông tin trên Báo Điện tử Dân trí (10:21 05/09/2017)

Ngày 09/8/2017, Báo Điện tử Dân trí có đăng bài “Tinh giản biên chế: Nơi nhỏ giọt, nơi tăng vượt khung 45-50%”, trong đó có nội dung “Tổng cục thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng vượt 1.936/5.998 biên chế (vượt 32,28%).

Tuy nhiên, trên thực tế, theo Quyết định số 1953/QĐ – BKHĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2017 cho các đơn vị hành chính Nhà nước thuộc Bộ,Tổng cục Thống kê được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao 5.906 chỉ tiêu biên chế công chức và 741 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. So với năm 2016, biên chế công chức của Tổng cục Thống kê giảm 92 chỉ tiêu.

Tính đến ngày 31/5/2017, tổng số công chức của Tổng cục Thống kê là 5.066 công chức, trong đó cơ quan Tổng cục là 292 công chức và 63 Cục Thống kê cấp tỉnh là 4774 công chức; tổng số lao động hợp đồng là 671 người, cơ quan Tổng cục: 18 người; 63 Cục Thống kê: 653 người.

Phản hồi thông tin báo Điện tử Dân trí đưa như trên, ngay trong ngày 09/8/2017, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ trao đổi, cung cấp số liệu thực tế, đề nghị báo Điện tử Dân trí gỡ nội dung thông tin trên và làm việc với các cơ quan báo chí khác yêu cầu không tiếp tục đăng tải nội dung sai lệch này. Báo Dân trí và các báo lớn có đăng lại bài trên đã gỡ nội dung này trong ngày 09/8/2017. Đồng thời, Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã trao đổi trực tiếp để giải trình và làm rõ số liệu với cán bộ phụ trách tổng hợp các nội dung thông tin nêu trên của Bộ Nội vụ và đoàn Giám sát của Quốc hội về cải cách hành chính bộ máy Nhà nước của Chính phủ trong giai đoạn 2011- 2016. Đại diện của Bộ Nội vụ và đoàn Giám sát đã ghi nhận và thống nhất số liệu đăng trên báo Điện tử Dân trí là không chính xác.

Tiếp sau đó, ngày 10/8/2017, Vụ Tổ chức cán bộ đã có công văn 6543/KHĐT - TCCB  về ý kiến giải trình về việc một số báo điện tử đưa tin “Tổng cục thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng vượt biên chế” gửi Văn phòng Quốc hội và Bội Nội vụ.

Đến nay, các phương tiện thông tin đại chúng không tiếp tục đưa thông tin về nội dung liên quan nói trên.

 

Nguồn: Tạp chí Con số và Sự kiện

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo các chỉ tiêu thống kê dân số trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDG) (20/06/2018)
  Hội thảo Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (19/06/2018)
  Tổng cục Thống kê và Cơ quan Thống kê quốc gia Italia ký Thỏa thuận thực hiện Dự án “Cải thiện Hệ thống Thông kê quốc gia Việt Nam” (11/06/2018)
  Đoàn chuyên gia cơ quan Thống kê Italia sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (04/06/2018)
  Đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (04/06/2018)